DUYURULAR

A

Vadeli Elektrik Piyasası Yöntemi Taslağı Görüşe Açıldı

Bilindiği üzere, 02/02/2020 tarihli ve 31027 sayılı Resmi Gazete’de;

  • Vadeli Elektrik Piyasasına ilişkin dayanak hükümlerin düzenlendiği “Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  • Vadeli Elektrik Piyasasına ilişkin detaylı hükümlerin düzenlendiği “Vadeli Elektrik Piyasası İşletimine İlişkin Usul ve Esaslar

yayımlanmıştır.

Vadeli Elektrik Piyasası İşletimine İlişkin Usul ve Esasların “Vadeli Elektrik Piyasası Yöntemi” başlıklı 63 üncü maddesinin birinci fıkrası “Vadeli Elektrik Piyasası Yöntemi, Piyasa İşletmecisi tarafından hazırlanarak internet sitesinde yayımlanır. Piyasa İşletmecisi Kurum tarafından herhangi bir zamanda Yöntemde gerek görülen geliştirme ve değişiklikleri kendine tanınan süre içerisinde tamamlar.” hükmünü amirdir.

Söz konusu hüküm çerçevesinde Şirketimizce yürütülen çalışmalar neticesinde; Vadeli Elektrik Piyasası İşletim Usul ve Esaslarında, Vadeli Elektrik Piyasası Yönteminde düzenleneceği belirtilen; kontratların işleme açılması, kontratlara sunulacak teklifler, fiyatlar, fiyatların belirlenmesi usulleri, pozisyon limitleri, teminatlar, temerrüt yönetimi, temerrüt garanti hesabı, piyasa yapıcılık ile Fiyat Belirleme ve Temerrüt Yönetimi Komisyonu (Komisyon)’na ilişkin hususların düzenlendiğiVadeli Elektrik Piyasası Yöntemi Taslağı hazırlanmış ve ilgililerin görüşlerinin alınmasını teminen Şirketimiz internet sayfasında 17 Nisan 2020 tarihi mesai bitimine kadar görüşe açılmıştır.

Vadeli Elektrik Piyasası Yöntemi Taslağı ile birlikte ayrıca;

dokümanları da kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

İlgililerin, Vadeli Elektrik Piyasası Yöntemi Taslağı ile Vadeli Elektrik Piyasasında Piyasa İşletmecisi Tarafından Belirlenen Hususlarhakkındaki görüş ve önerilerini, gerekli değerlendirmelerin yapılabilmesi amacıyla 17 Nisan 2020 tarihi mesai bitimine kadar resmi yazı ile Şirketimize ve Görüş Bildirim Formu ile mevzuat@epias.com.tr e-posta adresine göndermeleri hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ELEKTRİK PİYASASI DUYURULARI

FİLTRELE

EPİAŞ MOBİL UYGULAMA

EPİAŞ Mobil uygulaması IOS ve ANDROID versiyonları yayında

KURUMSAL TANITIM FİLMİ

BÜLTENLER

Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık Bültenler

EPİAŞ EĞİTİMLER

Elektrik ve Doğal Gaz Piyasaları Eğitimleri