PİYASA GÖZETİM

Piyasalarda yapılan işlemlerin güvenilir, etkin, şeffaf ve rekabetçi bir şekilde gerçekleştirilmesinde, referans fiyat oluşumun temin edilmesinde ve piyasa derinliğinin artırılmasında piyasa gözetim faaliyetlerinin önemli bir fonksiyonu bulunmaktadır.

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik’te 04.03.2021 tarihinde yapılan değişiklik ile EPİAŞ bünyesinde Piyasa Gözetim Direktörlüğü kurulmuştur.

Piyasa Gözetim Direktörlüğü, EPİAŞ’ın eşit taraflar arasında ayrım gözetmeden fiyatların arz ve talep çerçevesinde oluşumunu temin etme görevi ve diğer ulusal veya uluslararası piyasa gözetim usul ve uygulamaları doğrultusunda faaliyetlerini EPİAŞ’tan ve piyasa katılımcılarından bağımsız olarak ve gizlilik esasına göre yürütmektedir.

Konuya ilişkin görüş ve önerilerinizi aşağıdaki e-posta adresine iletebilirsiniz.

piyasagozetim@epias.com.tr