Duyurular

Bakan Dönmez: “Daha fazla yerli daha fazla yenilenebilir”

5. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi, Turkuvaz Medya Merkezi’nde gerçekleşti.
Zirvede konuşma yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin enerji alanında dönüşümüne dikkati çekerek, “Türkiye, bu anlamda erken yol alan ülkelerden biri. Biz enerji dönüşümünü kaynaktan teknoloji üretimine kadar bütüncül bir perspektifte kendi iç dinamikleriyle harekete geçiren nadir ülkelerden biriyiz. Her zaman şunu dedik; “daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir”. Son dönemde enerji ve emtia fiyatlarında yaşanan hızlı artış bir kez daha gösterdi ki; yerli kaynaklara dayanmayan bir sistemde enerji bağımsızlığından söz edemeyiz. Bugün enerji kurulu gücümüzün yüzde 65’i yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayanıyor. Yenilenebilir enerjide ise adeta bir Türkiye baharı yaşanıyor.” ifadelerini kullandı.
Enerji verimliliğini özellikle hanelerde yaygınlaştırmak istiyoruz
Konuşmasında enerji verimliliğinin önemine de değinen Bakan Dönmez, “Enerji verimliliğini özellikle hanelerde yaygınlaştırmak istiyoruz. Hanelerde enerji verimliliğini teşvik edecek uygun şartlı krediler için Hazine ve Maliye Bakanlığımızla görüşüyoruz. Planlama için de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla temas halindeyiz. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planımızı 2017’de ilan etmiştik. Son 5 yıllık döneme baktığımızda enerji verimliliğine toplamda 6 milyar 447 milyon dolar yatırım yaptık. Toplamda 1,56 milyar dolarlık bir tasarruf sağladık. Bu tabi kümülatif bir tasarruf olacağı için tasarruf miktarı her yıl üzerine koyarak daha da artacak. 2021 yılında enerji verimliliğine 1 milyar 325 milyon dolar yatırım yaptık ve karşılığında 372 milyon dolarlık bir tasarruf sağladık. Bu yıl 1,06 milyon TEP birincil enerji tasarrufuyla ilk defa 1 milyon TEP sınırını aştık. 2021, enerji verimliliğinde en yüksek yatırımın ve en yüksek tasarrufun sağlandığı yıl oldu. Yine geçtiğimiz yıl enerji verimliliği uygulamalarıyla 15,61 milyon ton CO2 salınımını da engellemiş olduk.” dedi.

“Arz güvenliği için üretim portföyünün çeşitliliği, kaynakların çeşitlenmesi önemli bir yere sahip”
Zirvenin öğleden önce gerçekleşen oturumunda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, elektrik fiyatlarındaki artışın sadece ülkemizde değil; tüm dünyada yaşandığını belirtti. Dünyada ve ülkemizde elektriğin hangi kaynaklardan üretildiğini veriler üzerinden açıklayan Tancan, 2021 yılında yağış azlığı nedeniyle ithal kaynaklardan üretim oranının arttığını belirtti.
Dünyadaki tek farkın nükleerin kullanımı olduğunu söyleyen Tancan, “ Önümüzdeki yıllarda biz de üretim portföyümüze nükleeri kazandırmış olacağız. Arz güvenliği için üretim portföyünün çeşitliliği, kaynakların çeşitlenmesi önemli bir yere sahip.” ifadelerini kullandı.
Petrol, doğal gaz, kömür fiyatlarındaki değişimi verilerle anlatan Tancan, doğal gazın fiyatının 10 kat arttığını vurguladı. Fiyatlardaki artışların elektrik piyasalarındaki fiyat artışlarına neden olduğunu söyledi.
“Duyarlı, esnek, dijitalleşme ile uyumlu ve rasyonel olmak gerekiyor”
Aynı oturumda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Dr. Alparslan Bayraktar, dünya üzerinden makro bir değerlendirme yaparak konuşmasına başladı. Geçmişte gerçekleşen zirveleri hatırlatan Bayraktar “5 yıl önce 2018 yılında gerçekleştirdiğimiz toplantıda gündemimiz iklim değişikliğiydi. 2019 yılında ise dünyadaki belirsizliğe (göç, emtia, piyasa kırılganlıkları) vurgu yapmıştık. 2020 yılı pandemi sonrasında ise bölge ve ülke olarak jeopolitik krizin yaşandığı bir ortamdayız. Böyle bir ortamda düşük karbon, karbon nötr olma konusunun gündeme gelmesi de zorlaştı. Arz güvenliğinin önemli olduğu bir süreci yaşıyoruz. Bu süreçte akıllı enerji dönüşümüne ihtiyaç var. Bunu dört madde ile değerlendirirsek; duyarlı, esnek, dijitalleşme ile uyumlu ve rasyonel olmak gerekiyor.” dedi. Glasgow’da heyecanlı hedeflerin açıklandığını, karbon nötr olma hedeflerinin konulduğunu belirtti. Bu hedeflerin, endüstri, sanayi, ulaşım, tarım gibi birçok alanda dönüşüm yaşanması gerektiğini belirtti. ABD, Avrupa, Kanada’dan örnekler veren Bayraktar, söylem ile gerçekleşenler arasındaki farkı vurgulayarak, rasyonel hedefler konulması gerektiğini belirtti.
Petrol, kömür ve doğal gaz fiyatlarındaki artışı vurgulayan Bayraktar, piyasa ve ekonomik gerçekler göz önünde bulundurulduğunda, fosil yakıtlardan hemen çıkılmasının mümkün olmadığını vurguladı.
Hâlihazırdaki süreci değerlendiren Bayraktar, yaşadığımız şey, enerji krizi olarak değil, politik bir kriz olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

ELEKTRİK PİYASASI DUYURULARI

Filtrele

Tarih Başlık Kategori
23.02.2016 DUY 30/A Maddesi 14. Fıkra Kapsamına Giren Serbest Tüketici Listesi Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik
22.02.2016 Piyasa Katılımcılarının Dikkatine GÖP Sistem - Elektrik
16.02.2016 Mart 2016 Serbest Tüketici Hareketleri Ön Bildirimin Yayımlanması Hakkında Serbest Tüketici
15.02.2016 YEKDEM Katılımcılarının Dikkatine Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik
08.02.2016 Sayaç Okuyan Kurumların Dikkatine Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik
05.02.2016 Kaydı Mevcut Olmayan Serbest Tüketici Ölçüm Noktalarının Talebi Hakkında Serbest Tüketici
04.02.2016 Sayaç Okuyan Tüm Kurumların Dikkatine Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik
29.01.2016 Mart 2016 Dönemi ST Talepleri Hakkında Serbest Tüketici
28.01.2016 Şubat 2016 Serbest Tüketici Kesinleşmiş Listeler Hakkında Serbest Tüketici
28.01.2016 Şubat 2016 Dönemi ST Kesinleşmiş Listeleri Hakkında Serbest Tüketici
26.01.2016 YEKDEM Raporları Hakkında Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik
19.01.2016 Yeni Teminat Hesaplama Prosedürü Hakkında Finans - Elektrik Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik
15.01.2016 E-Fatura Hakkında Finans - Elektrik
15.01.2016 Şubat 2016 Serbest Tüketici Hareketleri Ön Bildirimin Yayımlanması Hakkında Serbest Tüketici
11.01.2016 İletim Kayıplarının TEİAŞ Tarafından Satın Alınması ve İletim Sistemi Kayıp Katsayısı Hakkında Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik
05.01.2016 E-Fatura Duyurusu Finans - Elektrik
05.01.2016 Kaydı Mevcut Olmayan Serbest Tüketici Ölçüm Noktalarının Talebi Hakkında Serbest Tüketici
04.01.2016 YEKDEM Katılımcılarının Dikkatine Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik
30.12.2015 Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 2016 Yılı Serbest Tüketici Limitine ilişkin Kurul Kararı Serbest Tüketici
30.12.2015 2016 Aydınlatma Profilleri ile Ocak Ayında Uygulanacak Diğer Profiller Yayımlanmıştır Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik
29.12.2015 Teminat ve Avanslar Hakkında Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik
29.12.2015 Kayıtlı Elektronik Posta Duyurusu Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik
29.12.2015 Limit Altında Kalan Tüketicilerin Portföyden Çıkarılması Serbest Tüketici
29.12.2015 YEKDEM Üretim Tahmini İçin Kullanıcı Kılavuzu Duyurular Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik
29.12.2015 Ocak 2016 Serbest Tüketici Kesinleşmiş Listeler Hakkında Serbest Tüketici
23.12.2015 EPDK Teminat Hesaplama Prosedürünü Yayımladı Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik
15.12.2015 Ocak 2016 Serbest Tüketici Hareketleri Ön Bildirimin Yayımlanması Hakkında Serbest Tüketici
08.12.2015 Kayıt Bilgilerinin Güncellenmesi Hakkında Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik
04.12.2015 Kaydı Mevcut Olmayan Serbest Tüketici Ölçüm Noktalarının Talebi Serbest Tüketici
02.12.2015 Kasım 2015 Dönemi Veri Yüklemeleri Duyurusu Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik

EPİAŞ MOBİL UYGULAMA

EPİAŞ Mobil uygulaması IOS ve ANDROID versiyonları yayında

KURUMSAL TANITIM FİLMİ

BÜLTENLER

Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık Bültenler

EPİAŞ EĞİTİMLER

Elektrik ve Doğal Gaz Piyasaları Eğitimleri

STATUS-COMPLETED