Duyurular

YEK Teminatı Hesaplamasında KKB Katsayısı Hesaplama ve Findeks Üyeliği Hk.

KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. (KKB), 11 (on bir) bankanın ortaklığında 11 Nisan 1995 tarihinde kurulmuş olup, banka birleşmeleri nedeniyle 9 (dokuz) bankanın ortaklığında faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu bankalardan kamu sermayesine sahip bankalar; Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank olup, özel sermayeye sahip bankalar ise Akbank, Denizbank, T.Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Şekerbank, Türkiye İş Bankası’dır.

KKB, görevi ve sorumlulukları doğrultusunda, tüm finans sektörü ve ilgili görülen diğer sektörlerden veriler toplamakta; gerek analitik modeller, gerekse de raporlamalar oluşturmak suretiyle ilgilileriyle paylaşmaktadır.

Bu kapsamda sunulan hizmetlerden biri de Ticari Kredi Notu’dur. Ticari Kredi Notu, firmaların kredi geri ödeme performansını tahminlemek amacıyla KKB tarafından hesaplanır. Ticari Kredi Notu, minimum 1, maksimum 1000 değerini alabilmektedir. Ticari Kredi Notu ne kadar yüksekse firmanın ödeme performansının o kadar yüksek olacağı tahminlenir.

Ticari Kredi Notu, Findeks Risk Raporlarında yer alan aşağıdaki değişkenlere göre hesaplanmaktadır:

 • Kredi Performans Bilgileri (43%)
 • Kredi Kullanım Bilgileri (29%)
 • Çek Kullanım Bilgileri (14%)
 • Firma Demografik Bilgileri (14%)

Ticari Risk Raporu ise, firmalara ait ticari kredilerle ilgili detay bilgilerin kurum bazında görülebildiği bir rapordur. Rapor, aşağıdaki bilgileri içermektedir:

 • Ticari Limit Risk Özet Bilgileri
 • Kurum Bazında Detaylı Limit / Risk Bilgileri
 • Kaç Banka ile Çalışıldığı
 • Son Kredi Kullanım Tarihi
 • En Güncel Limit Tahsis Tarihi
 • Leasing Canlı Krediler
 • Faktoring Canlı Krediler
 • Takibe Alınmış Banka Kredileri
 • Takibe Alınmış Leasing Kredileri
 • Takibe Alınmış Faktoring Kredileri

2019 yılı itibarıyla Ticari Kredi Notu, Teminat Hesaplama Prosedürü’nde yer alan YEK Teminatı hesaplamasında bir değişken olarak kullanılmaya başlanacaktır. Ticari Kredi Notu’nun hesaplamaya dahil edilebilmesi için katılımcıların aşağıdaki adımları takip ederek bu notun EPİAŞ ile paylaşılmasını sağlaması gerekmektedir:

 1. Adım: Findeks Platformu’na Üye Olma

 Ticari Kredi Notu’nun hesaplanabilmesi için Findeks finansal hizmet platformuna üye olunması gerekmektedir. Findeks üyesi olmayan katılımcılarımız, findeks.com adresine girerek “Ücretsiz Üye Ol” butonuna basarak üyelik adımlarını takip edebilir.

 • Üyelikle ilgili tüm sorularınız için https://isube.findeks.com/ers/ticariHelp.xhtml#basvuru-formu adresinden yardım alınabilir.
 • findeks.com adresi üzerinden, üye olmak için girilen bilgileri içeren sözleşme ve sisteme kaydedilen başvuru formu “Sözleşmeyi Yazdır”butonu ile yazdırılır, başvuru formu ve sözleşme imzalanır. Başvuru Formu ve Sözleşme, sadece imza yetkisine sahip kişiler veya imza sirküsündeki şirket yetkilileri tarafından imzalanmalıdır. 
 • İmzalanmış başvuru formu ve sözleşme bir banka şubesine teslim edilir. Başvuru onaylandığında, tanımladığınız “Hesap Yöneticisi” ve “İmza Yetkilileri”ne bilgi iletilecektir.
 • Findeks üyesi olma akışında, Hesap Yöneticisi (Şirket Yöneticisi)’nin tanımlanması gerekmektedir. Hesap Yöneticisi, kurumunuz adına Findeks’te yer alan tüm verilere ulaşmaya ve işlem yapmaya yetkili kişidir.
 1. Adım: Muvaffakat Verme

Ticari Kredi Notu’nun EPİAŞ tarafından görüntülenerek hesaplamaya dahil edilebilmesi için, EPİAŞ için muvaffakat verilmesi gerekmektedir.

 • Bu kapsamda, EPİAŞ tarafından tüm piyasa katılımcıları için Findeks sistemi üzerinden Risk Raporu/Kredi Notu talebi yapılacaktır.
 • Bu talep piyasa katılımcılarına SMS yoluyla iletilecek ve Ticari Kredi Notu bilgisinin EPİAŞ tarafından talep edildiği belirtilecektir. SMS, Findeks üye olma akşında tanımlanan Hesap Yöneticisi’nin telefon numarasına iletilecektir.
 • Katılımcıların, bu kısa mesaja cevap vermeleri ve cevap metnine “Onay” yazıp bir boşluk bırakarak “Kuruluş Yılı” yazmaları gerekmektedir. Örneğin, “Onay 1997” yazarak cevap verilen kısa mesaj sonrasında EPİAŞ Ticari Kredi Notu bilgisine ulaşabilecektir. Mesaja, Findeks üye olma akışında tanımlanan Hesap Yöneticisi’nin telefon numarasından yanıt verilmesi gerekmektedir.
 • “Teminat Hesaplama Prosedürü” kapsamında EPİAŞ tarafından ihtiyaç duyulan Ticari Kredi Notu verisine ulaşılacak ve hesaplamaya dahil edilebilecektir. Ancak her talepte SMS ile onay verilmemesini sağlamak adına, ilk onay talebi süreli olarak yapılacaktır.
 • EPİAŞ ile paylaşılan Ticari Kredi Notu’nu öğrenmek isteyen katılımcılar, 444 4 552 numaralı Findeks İletişim Merkezi’ni arayarak taleplerini iletebilirler.

 

 1. Adım: YEK Teminatı Hesaplamasında KKB Katsayısı Hesaplama

 Bu adımları tamamlayan katılımcıların Ticari Kredi Notu, EPİAŞ tarafından teminat hesaplamasına dahil edilecektir.

 • KKB katsayısı, aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır:

KKB Katsayı= 1-(TKN/1000)

Örneğin, TKN’si 800 olan bir firmanın TKN’si maksimum TKN değeri olan 1000’e bölünür ve 1’den çıkarılır. (1-(800/1000)=0,2)

Yukarıdaki örnekteki 0,2 yani %20 olan değer, standart YEKTEM teminatının %20’si ödenmesi anlamına gelmektedir.*

Kredi Kayıt Bürosu tarafından hesaplanan Risk Raporu/Kredi Notu verisinin paylaşılmasına onay vermeyen piyasa katılımcıları için KKB katsayısı 1 (bir) olarak uygulanacaktır.

* %20 teminat tutarı minimum ödenmesi gereken teminat tutarıdır. Ticari Kredi Notu 800 ve üzerinde olan firmalar minimum teminat tutarını öder.

ELEKTRİK PİYASASI DUYURULARI

Filtrele

Tarih Başlık Kategori
23.02.2016 DUY 30/A Maddesi 14. Fıkra Kapsamına Giren Serbest Tüketici Listesi Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik
22.02.2016 Piyasa Katılımcılarının Dikkatine GÖP Sistem - Elektrik
16.02.2016 Mart 2016 Serbest Tüketici Hareketleri Ön Bildirimin Yayımlanması Hakkında Serbest Tüketici
15.02.2016 YEKDEM Katılımcılarının Dikkatine Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik
08.02.2016 Sayaç Okuyan Kurumların Dikkatine Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik
05.02.2016 Kaydı Mevcut Olmayan Serbest Tüketici Ölçüm Noktalarının Talebi Hakkında Serbest Tüketici
04.02.2016 Sayaç Okuyan Tüm Kurumların Dikkatine Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik
29.01.2016 Mart 2016 Dönemi ST Talepleri Hakkında Serbest Tüketici
28.01.2016 Şubat 2016 Serbest Tüketici Kesinleşmiş Listeler Hakkında Serbest Tüketici
28.01.2016 Şubat 2016 Dönemi ST Kesinleşmiş Listeleri Hakkında Serbest Tüketici
26.01.2016 YEKDEM Raporları Hakkında Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik
19.01.2016 Yeni Teminat Hesaplama Prosedürü Hakkında Finans - Elektrik Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik
15.01.2016 E-Fatura Hakkında Finans - Elektrik
15.01.2016 Şubat 2016 Serbest Tüketici Hareketleri Ön Bildirimin Yayımlanması Hakkında Serbest Tüketici
11.01.2016 İletim Kayıplarının TEİAŞ Tarafından Satın Alınması ve İletim Sistemi Kayıp Katsayısı Hakkında Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik
05.01.2016 E-Fatura Duyurusu Finans - Elektrik
05.01.2016 Kaydı Mevcut Olmayan Serbest Tüketici Ölçüm Noktalarının Talebi Hakkında Serbest Tüketici
04.01.2016 YEKDEM Katılımcılarının Dikkatine Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik
30.12.2015 Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 2016 Yılı Serbest Tüketici Limitine ilişkin Kurul Kararı Serbest Tüketici
30.12.2015 2016 Aydınlatma Profilleri ile Ocak Ayında Uygulanacak Diğer Profiller Yayımlanmıştır Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik
29.12.2015 Teminat ve Avanslar Hakkında Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik
29.12.2015 Kayıtlı Elektronik Posta Duyurusu Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik
29.12.2015 Limit Altında Kalan Tüketicilerin Portföyden Çıkarılması Serbest Tüketici
29.12.2015 YEKDEM Üretim Tahmini İçin Kullanıcı Kılavuzu Duyurular Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik
29.12.2015 Ocak 2016 Serbest Tüketici Kesinleşmiş Listeler Hakkında Serbest Tüketici
23.12.2015 EPDK Teminat Hesaplama Prosedürünü Yayımladı Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik
15.12.2015 Ocak 2016 Serbest Tüketici Hareketleri Ön Bildirimin Yayımlanması Hakkında Serbest Tüketici
08.12.2015 Kayıt Bilgilerinin Güncellenmesi Hakkında Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik
04.12.2015 Kaydı Mevcut Olmayan Serbest Tüketici Ölçüm Noktalarının Talebi Serbest Tüketici
02.12.2015 Kasım 2015 Dönemi Veri Yüklemeleri Duyurusu Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik

EPİAŞ MOBİL UYGULAMA

EPİAŞ Mobil uygulaması IOS ve ANDROID versiyonları yayında

KURUMSAL TANITIM FİLMİ

BÜLTENLER

Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık Bültenler

EPİAŞ EĞİTİMLER

Elektrik ve Doğal Gaz Piyasaları Eğitimleri

STATUS-COMPLETED