Duyurular

PUE Değişiklik Taslağı Hakkında

Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasasına ilişkin olarak Şirketimizce yürütülen faaliyetler çerçevesinde Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası İşletim Usul ve Esasları (PUE)’nda;

  • STP’de tekliflerin eşleşmesine ilişkin olarak yapılan itirazlara dair hükümlerin eklenmesi,
  • PUE’ye “6.5.4. Piyasa işletmecisi, piyasa katılımcılarının kendi teklifleri ile eşleşmelerini engellemek için mevcut yazılım üzerinde gerekli tedbirleri alır.” hükmünün eklenmesiyle birlikte 4.4.2. maddesinde yer alan “Piyasa katılımcılarının kendileri ile gerçekleştirdikleri eşleşmeler aşağıdaki BAST formülünde dikkate alınmaz.” ibaresine ihtiyaç kalmadığından ve STP’de katılımcılar kendisi ile eşleşemediğinden ilgili cümlenin madde metninden çıkarılması,
  • Zaman zaman STP katılımcılarımızdan birinin veya birkaçının gün İlk Tahsisat Verileri güncellenebilmesi ve söz konusu verilerin güncellenmesi halinde “Bulundurulması Gereken Teminat Miktarı”nın da değişmesi nedeniyle katılımcılar açısından mağduriyet oluşmaması amacıyla 9.4.9. maddesine hüküm eklenmesi,
  • Teminat olarak kabul edilebilecek kıymetlere “T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Eurobond’lar”ın da dahil edilmesi,
  • Haftalık ürünlerin devreye girmesi sonucu işlem limitine ilişkin hususların yeniden değerlendirilmesi sonucu, piyasa katılımcılarının lehine olacak şekilde “Günlük İşlem ve Fatura İşlem Teminatları” maddesinde değişiklik yapılması,
  • Belirsizlik ve tereddütlere yol açan bazı ifadelerde düzeltmeler yapılması

amaçlarıyla değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmakta olup, bu çerçevede PUE Değişiklik Taslağı hazırlanmıştır.

PUE’nin 14.1.2. maddesi Piyasa işletmecisi tarafından bu Usul ve Esaslarda değişiklik talep edilmesi durumunda piyasa işletmecisi değişiklik önerilerini, internet sitesinde yapacağı duyuru vasıtasıyla talep edilen değişiklilere ilişkin ilgili tarafların görüşleri ile birlikte Kuruma sunar.” hükmünü amirdir.

Mezkur hüküm uyarınca, Şirketimizce hazırlanan PUE Değişiklik Taslağı ile birlikte Kuruma sunulmasını teminen, söz konusu Taslak hakkında ilgililerin,  görüş ve önerilerini 19 Haziran 2020 tarihi mesai bitimine kadar ekte yer alan  Görüş Bildirim Formu kullanılarak resmi yazı ile Şirketimize iletmesi ve söz konusu formun elektronik kopyasını (Word formatında) mevzuat@epias.com.tr e-posta adresine göndermeleri hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 

DOĞAL GAZ PİYASASI DUYURULARI

Filtrele

Tarih Başlık Kategori
26.10.2021 Gün Öncesi Piyasası ve Dengeleme Güç Piyasası’nda 1-30 Kasım 2021 İçin Azami Fiyat Belirlenmesi Duyurular Elektrik GİP GÖP Kayıt ve Uzlaştırma Piyasa
15.10.2021 Eylül 2021 Elektrik Piyasası Uzlaştırma Bildirimi Duyurular Elektrik Genel Kayıt ve Uzlaştırma
15.10.2021 Eylül 2021 Vadeli Elektrik Piyasası Uzlaştırma Bildirimi Duyurular Elektrik Genel Kayıt ve Uzlaştırma
14.10.2021 Eylül 2021 Yan Hizmetler Piyasası Uzlaştırmaları Hk. Elektrik Genel Kayıt ve Uzlaştırma Piyasa Yan Hizmetler Piyasası
07.10.2021 Eylül 2021 Dönemi YEK-G Uzlaştırma Bildirimi Çevresel Duyurular Kayıt ve Uzlaştırma Piyasa YEK-G
04.10.2021 EKYS Eğitimi 13 Ekim’de Doğal Gaz Duyurular Elektrik Kurumsal
24.09.2021 Gün Öncesi Piyasası ve Dengeleme Güç Piyasası’nda 1-31 Ekim 2021 İçin Azami Fiyat Belirlenmesi Duyurular Elektrik GİP GÖP Kayıt ve Uzlaştırma Piyasa
20.09.2021 Eğitim Tarihi Değişikliği Duyurular Eğitim Elektrik Kurumsal Serbest Tüketici
17.09.2021 Teminat Hesaplama Yöntemi’nde Değişiklik Yapıldı Mevzuat
15.09.2021 Ağustos 2021 Elektrik Piyasası Uzlaştırma Bildirimi Duyurular Elektrik Kayıt ve Uzlaştırma
14.09.2021 01.07.2021 Tarihinden 31.12.2025 Tarihine Kadar İşletmeye Girecek YEK Belgeli Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Uygulanacak Güncellenmiş Fiyatlar Hk. Elektrik Kayıt ve Uzlaştırma
08.09.2021 Vadeli Doğal Gaz Piyasası Eğitimi II 15 Eylül’de Doğal Gaz Duyurular Eğitim Kurumsal
25.08.2021 Vadeli Doğal Gaz Piyasası Eğitimi 01 Eylül’de Doğal Gaz Eğitim Kurumsal
24.08.2021 Vadeli Doğal Gaz Piyasası Kayıt İşlemleri Doğal Gaz Duyurular STP
23.08.2021 Gün Öncesi Piyasası ve Dengeleme Güç Piyasası’nda 1-30 Eylül 2021 İçin Azami Fiyat Belirlenmesi Duyurular Elektrik GİP GÖP Kayıt ve Uzlaştırma Piyasa
20.08.2021 Vadeli Doğal Gaz Piyasası Canlıya Geçiş İçin Hazır Doğal Gaz Duyurular Piyasa VGP
16.08.2021 Temmuz 2021 Vadeli Elektrik Piyasası Uzlaştırma Bildirimi Elektrik Kayıt ve Uzlaştırma
16.08.2021 Temmuz 2021 Elektrik Piyasası Uzlaştırma Bildirimi Elektrik Kayıt ve Uzlaştırma
11.08.2021 Temmuz 2021 Elektrik Piyasası Sayaç Verisi Yüklemeleri ve Ön Uzlaştırma Bildirim Kontrolleri Elektrik Kayıt ve Uzlaştırma
04.08.2021 Teminat Hesaplama Yöntemi’nde Değişiklik Yapıldı Mevzuat
26.07.2021 Gün Öncesi Piyasası ve Dengeleme Güç Piyasası’nda 1-31 Ağustos 2021 İçin Azami Fiyat Belirlenmesi Duyurular Elektrik GİP GÖP Kayıt ve Uzlaştırma Piyasa
23.07.2021 EPİAŞ Sistemlerine Giriş Sorunu ve Yeni Süreçler Hakkında GİP GÖP Piyasa Şeffaflık Platformu
16.07.2021 Haziran 2021 Elektrik Piyasası Uzlaştırma Bildirimi Duyurular Elektrik Genel Kayıt ve Uzlaştırma Piyasa
11.07.2021 Haziran 2021 Elektrik Piyasası Uzlaştırma Bildirimi Kontrolü Duyurular Elektrik Kayıt ve Uzlaştırma Yan Hizmetler Piyasası
30.06.2021 Piyasa ve İlave Dengeleme İşlemleri Teklif Limitleri Doğal Gaz VGP
30.06.2021 Vadeli Doğal Gaz Piyasası (VGP) simülasyon ortamında işleme açıldı Doğal Gaz Kurumsal
28.06.2021 Vadeli Doğal Gaz Piyasası Simülasyona Açılıyor Doğal Gaz Duyurular Piyasa
25.06.2021 Gün Öncesi Piyasası ve Dengeleme Güç Piyasası’nda 1-31 Temmuz 2021 İçin Azami Fiyat Belirlenmesi Duyurular Elektrik GİP GÖP Kayıt ve Uzlaştırma Piyasa
15.06.2021 Mayıs 2021 Elektrik Piyasası Uzlaştırma Bildirimi Duyurular Elektrik Genel Kayıt ve Uzlaştırma
11.06.2021 Mayıs 2021 Elektrik Piyasası Uzlaştırma Bildirimi Kontrolü Hk. Duyurular Elektrik Genel Kayıt ve Uzlaştırma

EPİAŞ MOBİL UYGULAMA

EPİAŞ Mobil uygulaması IOS ve ANDROID versiyonları yayında

KURUMSAL TANITIM FİLMİ

BÜLTENLER

Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık Bültenler

EPİAŞ EĞİTİMLER

Elektrik ve Doğal Gaz Piyasaları Eğitimleri