DUYURULAR

A

PUE Değişiklik Taslağı Hakkında

Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasasına ilişkin olarak Şirketimizce yürütülen faaliyetler çerçevesinde Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası İşletim Usul ve Esasları (PUE)’nda;

  • STP’de tekliflerin eşleşmesine ilişkin olarak yapılan itirazlara dair hükümlerin eklenmesi,
  • PUE’ye “6.5.4. Piyasa işletmecisi, piyasa katılımcılarının kendi teklifleri ile eşleşmelerini engellemek için mevcut yazılım üzerinde gerekli tedbirleri alır.” hükmünün eklenmesiyle birlikte 4.4.2. maddesinde yer alan “Piyasa katılımcılarının kendileri ile gerçekleştirdikleri eşleşmeler aşağıdaki BAST formülünde dikkate alınmaz.” ibaresine ihtiyaç kalmadığından ve STP’de katılımcılar kendisi ile eşleşemediğinden ilgili cümlenin madde metninden çıkarılması,
  • Zaman zaman STP katılımcılarımızdan birinin veya birkaçının gün İlk Tahsisat Verileri güncellenebilmesi ve söz konusu verilerin güncellenmesi halinde “Bulundurulması Gereken Teminat Miktarı”nın da değişmesi nedeniyle katılımcılar açısından mağduriyet oluşmaması amacıyla 9.4.9. maddesine hüküm eklenmesi,
  • Teminat olarak kabul edilebilecek kıymetlere “T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Eurobond’lar”ın da dahil edilmesi,
  • Haftalık ürünlerin devreye girmesi sonucu işlem limitine ilişkin hususların yeniden değerlendirilmesi sonucu, piyasa katılımcılarının lehine olacak şekilde “Günlük İşlem ve Fatura İşlem Teminatları” maddesinde değişiklik yapılması,
  • Belirsizlik ve tereddütlere yol açan bazı ifadelerde düzeltmeler yapılması

amaçlarıyla değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmakta olup, bu çerçevede PUE Değişiklik Taslağı hazırlanmıştır.

PUE’nin 14.1.2. maddesi Piyasa işletmecisi tarafından bu Usul ve Esaslarda değişiklik talep edilmesi durumunda piyasa işletmecisi değişiklik önerilerini, internet sitesinde yapacağı duyuru vasıtasıyla talep edilen değişiklilere ilişkin ilgili tarafların görüşleri ile birlikte Kuruma sunar.” hükmünü amirdir.

Mezkur hüküm uyarınca, Şirketimizce hazırlanan PUE Değişiklik Taslağı ile birlikte Kuruma sunulmasını teminen, söz konusu Taslak hakkında ilgililerin,  görüş ve önerilerini 19 Haziran 2020 tarihi mesai bitimine kadar ekte yer alan  Görüş Bildirim Formu kullanılarak resmi yazı ile Şirketimize iletmesi ve söz konusu formun elektronik kopyasını (Word formatında) mevzuat@epias.com.tr e-posta adresine göndermeleri hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 

DOĞAL GAZ PİYASASI DUYURULARI

FİLTRELE

EPİAŞ MOBİL UYGULAMA

EPİAŞ Mobil uygulaması IOS ve ANDROID versiyonları yayında

KURUMSAL TANITIM FİLMİ

BÜLTENLER

Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık Bültenler

EPİAŞ EĞİTİMLER

Elektrik ve Doğal Gaz Piyasaları Eğitimleri