A

Platform Hakkında

Şeffaflık Platformu enerji piyasalarının şeffaf, güvenilir, adil ve öngörülebilir bir şekilde işletilmesi için gerekli verileri; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu 13/05/2016 tarihli ve 6282-4 kararı; “Organize Toptan Elektrik Piyasalarında Şeffaflığın Teminine İlişkin Usul Ve Esaslar” ile yayınlamakla yükümlüdür. Şeffaflık platformunun temelini teşkil eden ve Şeffaflık Platformu’nda yayımlanacak veri setini içeren bu karar 28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir ve son olarak 06.01.2022 tarihli 10711 Sayılı Kurul Kararı ile güncellenmiştir.

EPİAŞ tarafından verilere sahip kuruluşlardan yukarıda ifade edilen mevzuat dayanak gösterilerek veriler talep edilmektedir. İlgili veri sahibi kuruluşlar Kurul Kararıyla onaylanan “Şeffaflık Platformunda Yayımlanacak Veriler Listesi’ndeki” verileri, zamanında, belirlenen formatta ve doğru bir içerikle Şeffaflık Platformunda paylaşmakla yükümlüdür.

EPİAŞ, Kurul Kararı gereği yayımlanan verileri ilgili kurum, kuruluş ve şirketlerden temin ederek kendi oluşturduğu piyasa verileri ile birlikte şeffaflık platformunda yayımlar.

EPİAŞ, Kurul Kararı’na istinaden veri paylaşım yükümlüsü kurumlardan ve şirketlerden temin ettiği verilerin doğruluğu kapsamında sorumlu değildir.

EPİAŞ ilgili veri paylaşım yükümlüsü kurumların ve şirketlerin ilettiği verileri Şeffaflık Platformu vasıtasıyla enerji piyasası katılımcılarının erişimine sunan bir veri yayın servis ortamı oluşturmaktadır.

Kamuoyuna da açık olan bu veriler web sitesi, web servis ve mobil servisler vasıtasıyla temin edilebilmektedir.

06.01.2022 Tarihli 10711 Sayılı EPDK Kurul Kararı’na istinaden Şeffaflık Platformu’nda yayımlanması gereken veri seti listesi linki aşağıda verilmiştir.
Şeffaflık Platformu Veri Seti

Web Servis IP Kayıt prosedürü linki aşağıda verilmiştir.
Web Servis Kayıt Prosedürü

Web Servis teknik doküman linki aşağıda verilmiştir.
Web Servis Teknik Dokümantasyon

Şeffaflık Platformuna veri aktarımı ile yükümlü olan kurumlar ve şirketler ise aşağıda listelenmiştir:

  • BOTAŞ – Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.
  • DSİ – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
  • EİGM – Enerji İşleri Genel Müdürlüğü
  • EPİAŞ – Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.
  • EÜAŞ – Elektrik Üretim A.Ş.
  • TEİAŞ – Türkiye Elektrik İletim A.Ş.
  • Dağıtım Şirketleri
  • Üretim Lisansı Sahibi Piyasa Katılımcıları