A

Özelgeler

Doğal Gaz Teslimlerinde Vergiyi Doğuran Olay Özelgesi (sayı : 826398)

Ödenmeyen Alacak Özelgesi (sayı : 39044742-130)